بــــزرگــــ فــکـر کـردن بـخشــی از کــار و زنـدگـی مــا است


درباره \

موسسه حقوقی دادجویان جوان راستین پرین در استان البرز و شهر کرج به شماره ثبت 3104 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است که با برند پرین آغاز به ارایه تمامی خدمات حقوقی به مردم عزیز نموده است. موسسه حقوقی پرین با اصل پیشگیری بهتر از پیگیری پشتیبان حقوقی همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد. تیم حقوقی پرین برگرفته از حقوقدانان و مشاوران مجرب ، وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان بنام امور مالیاتی، قضات بازنشسته دادگستری و کارشناسان بازنشسته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و اداره کل مالکیت صنعتی تا احقاق کامل حق شما همراهتان هستیم.

از زبان مشتـریـان مـا بشنوید